ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+
 (layout) 2009129_66276.gif
 

วิ ธี ล ง รู ป แ ค ล น

การสร้างสัญลักษณ์แคลน

1. หารูปภาพที่ต้องการใช้เป็นสัญลักษณ์แคลน ดังนี้
วิธีที่ 1 เลือกดาวน์โหลดสัญลักษณ์แคลนตามแฟนไซต์ต่างๆ


วิธีที่ 2 สร้างสัญลักษณ์แคลนด้วยตัวเอง โดยสร้างรูปขนาด 16x12 พิกเซล ในโปรแกรมตกแต่งภาพ แล้วเซฟไฟล์เป็น 256 Color Bitmap (*.bmp)

 • ในกรณีที่โปรแกรมที่ใช้ไม่สามารถเซฟเป็นรูปแบบไฟล์ BMP ได้ ให้เซฟเป็น JPG ก่อน
 • นำไปเปิดในโปรแกรม Paint (Start > All Programs > Accessories > Paint)
 • เลือก Save As... แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่จะเซฟใหม่เป็น 256 Color Bitmap (*.bmp; *.dib)
 • (Root) 2010821_70504.jpg
 • 2. เซฟภาพที่ได้ไว้ที่ไดรฟ์ C: หรือที่ใดก็ได้ในเครื่องแต่ต้องจำ Path ของไฟล์ไว้ด้วย เช่น C:\Program Files\NCtrue\LineageII\system\Clancrest01.bmp
  3. ให้ตัวละครที่มีสิทธิจัดสัญลักษณ์แคลนเปิดหน้าต่างแคลนขึ้นมา (Alt+N) เลือกคำสั่ง ดูแลสัญลักษณ์ > ใส่สัญลักษณ์
 • (Root) 2010821_70525.jpg
 • 4.กรอกที่อยู่ของไฟล์รูปแคลนที่เซฟเอาไว้ เช่น C:\ชื่อไฟล์.bmp (กรณีที่เซฟไว้ในไดรฟ์ C:) หรือ C:\Program Files\NCtrue\LineageII\system\ชื่อไฟล์.bmp (กรณีเซฟไว้ในโฟลเดอร์ System เกม Lineage II)
 • (Root) 2010821_70537.jpg
 • หมายเหตุ
  ผู้ที่มีสิทธิจัดการสัญลักษณ์ สามารถใส่ตราโล่แคลนได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสัญลักษณ์แคลน โดยใช้รูปขนาด 64x64 พิกเซล ไฟล์รูปแบบ 256 Color